Dana 27. studenog 2020. godine, u sklopu sajma projekata „ProjektiKA online“ održano je predstavljanje Kataloga projekata Karlovačke županije u organizaciji Hrvatske gospodarske komore –  Županijske komore Karlovac.  Katalog projekata Karlovačke županije predstavili su: Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Karlovačke županije, Damir Mandić, gradonačelnik grada Karlovca, Zlatko Kuzman, predsjednik Županijske komore Karlovac te Zoran Lukšić, savjetnik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

U Katalog je uvršteno 40-ak projekata čija je vrijednost oko 1,5 milijardi kuna. U to su uključeni projekti privatnog i javnog sektora, a zajednička im je poveznica društveni i gospodarski značaj te mogućnost financiranja EU sredstvima.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, u sklopu ovog događanja, predstavila je sve projekte uspostave Regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju između ostalog i projekt „RCK – STRuKA“, ukupne vrijednosti 19.151.715,10 HRK (EU sufinanciranje: 19.147.715,10 HRK), financiran iz OP Konkurentnost i kohezija, sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a za čiju je cjelokupnu pripremu i provedbu zadužena. Ovaj događaj održan je uz veliki interes lokalne javnosti te je na njemu sudjelovalo preko 50 sudionika iz javnog i privatnog sektora kojima su predstavljene osnovne informacije o projektu: cilj projekta, svrha projekta, projektne aktivnosti i rezultati.

Prezentacija projekta: RCK Projektika