Projekt „RCK – STRuKA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva (izgradnja i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između obrazovnog, gospodarskog i civilnog sektora. Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru strojarstva bit će smješten na 1. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.

Regionalni centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, programi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina…)

Provedba ovog projekta omogućiti će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada. Također, u novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, u skladu s načelima osiguravanja kvalitete i relevantnosti za potrebe tržišta rada.

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog, i na tržišnim potrebama utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru strojarstva.

Specifični ciljevi projekta:

 1. Stvaranje prostorno tehničkih kapaciteta Tehničke škole Karlovac za uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva
 2. Stvaranje mreže partnerstva i suradnje između gospodarskog, javnog, civilnog i obrazovnog sektora Karlovačke županije u svrhu unaprjeđenja strukovnog obrazovanja u podsektoru strojarstva i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada
 3. Podizanje svijesti o važnosti učeničkih kompetencija i ulozi strukovnih zanimanja u gospodarskom razvoju Karlovačke županije

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. Rekonstrukcija i prilagodba objekta
 2. Opremanje objekta i edukacija rada na specijaliziranoj opremi
 3. Promocija i vidljivost
 4. Horizontalna načela
 5. Upravljanje projektom

Rekonstrukcija i prilagodba objekta:

Izvedbom građevinskih i drugih radova na prvom katu objekta stvoriti će se prostorni kapaciteti za uređenje sedam specijaliziranih nastavnih kabineta za sljedeća područja:

 1. teorija i tehnika mjerenja;
 2. mjerenje i kontrola, ispitivanje materijala;
 3. strojarske konstrukcije;
 4. tehnička mehanika;
 5. pneumatika;
 6. mehanika fluida i hidraulika;
 7. robotika.

Osim specijaliziranih kabineta na 1. katu planirano je i uređenje tri kabineta koje će profesori i voditelji koristiti za pripremu nastave i samostalan rad te tehnički, pomoćni i komunikacijski prostori. Ukupna površina rekonstruiranog objekta iznosit će 870 m².

Opremanje objekta i edukacija rada na specijaliziranoj opremi

Aktivnost opremanja objekta odnositi će se na nabavu specijalizirane opreme za podsektor strojarstva koje će se koristiti u svrhu provođenja praktične nastave, vježbi i razvoja inovacija, a obuhvatit će nabavu alatnih strojeva, simulatora, robota, pokretnih traka i ostale profesionalne opreme, informatičke opreme i software – a. Sva oprema koja će se nabaviti definirana je u suradnji sa gospodarskim sektorom kako bi se učenicima omogućilo školovanje na strojevima i opremi koji se trenutno koriste u realnom sektoru. U sklopu projekta provoditi će se i edukacije profesora vezane uz upotrebu specijalizirane opreme u svrhu što kvalitetnijeg prijenosa znanja učenicima.

Promocija i vidljivost

Aktivnosti promocije projekta odnosit će se na izradu vizualnog identiteta regionalnog centra kompetentnosti, tiskanje letaka, brošura, plakata, izradu web stranice regionalnog centra kompetentnosti, izradu roll up bannera, održavanje početne i završne konferencije, izradu promotivnog materijala, sudjelovanje u radijskim emisijama i izradu promotivnog spota.

Horizontalna načela

Aktivnosti provođenja horizontalnih načela uključivati će organizaciju okruglog stola na temu „Žene u strukovnim zanimanjima“ te izradu web stranice regionalnog centra kompetentnosti prilagođene slijepim i slabovidnim osobama. Također, rekonstrukcijom i prilagodbom objekta pridonijet će se horizontalnom načelu Održivi razvoj kroz ugrađene dizalice topline te prostoriju za odvojeno prikupljanje otpada.

Upravljanje projektom

Aktivnosti upravljanja projektom odnositi će se na financijsko upravljanje, prikupljanje i arhiviranje svih administrativnih dokumenata projekta, sastavljanje izvješća i ostalih dokumenata o provedbi projekta nadležnom tijelu.

CILJNE SKUPINE

 • učenici, odgojno – obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje tj. učitelji, nastavnici i andragoški djelatnici,
 • mala i srednja poduzeća, obrtnici i drugi gospodarstvenici,
 • nezaposleni,
 • osobe s invaliditetom/osobe s teškoćama.

REZULTAT PROJEKTA

Projekt će rezultirati uspostavljenom infrastrukturom Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA

Zoran Lukšić, voditelj projekta
tel: 095 380 7037
e-mail: zoran.luksic@ra-kazup.hr

Dina Šegavić Fanjak, administrator projekta
tel: 091 620 9964
e-mail: dina.segavic-fanjak@ra-kazup.hr