U Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 27.12.2019. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u podsektoru strojarstva. 

Vrijednost projekta pod nazivom „RCK – STRuKA “ iznosi 19.202.715,10 kuna, a isto toliko iznosi bespovratna potpora od strane EU.

Sredstva su dodijeljena temeljem poziva “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

Centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a provedba projekata omogućit će kvalitetniju stručnu nastavu i osigurati prostorne kapacitete u kojima će učenici stjecati nova znanja i vještine potrebne na tržištu rada. Projekti su potpora reformi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Projekt će se provesti u partnerstvu s Karlovačkom županijom, Srednjom školom Slunj te Obrtničkom i tehničkom školom Ogulin.

Opći cilj projekta jest poboljšati kvalitetu obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno – obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog i na tržišnim potrebama utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Stvaranje prostorno tehničkih kapaciteta Tehničke škole Karlovac za podsektor strojarstva u skladu s potrebama realnog sektora regionalnog područja (Karlovačke županije), za stjecanje znanja, vještina i kompetencija učenika potrebnih za uspješno uključivanje na tržište rada.

2. Stvaranje mreže partnerstva i suradnje između gospodarskog, javnog, civilnog i obrazovnog sektora na području Karlovačke županije u svrhu unaprjeđenja strukovnog obrazovanja u podsektoru strojarstva i njegovog usklađivanja s potrebama tržišta rada.

3. Podizanje svijesti o važnosti učeničkih kompetencija i ulozi strukovnih zanimanja u gospodarskom razvoju Karlovačke županije kroz uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva.

Projektne aktivnosti odnose se na rekonstrukciju i prilagodbu objekta, opremanje objekta i edukacije na specijaliziranoj opremi, promociju i vidljivost, provođenje horizontalnih načela te upravljanje projektom.

Očekivani rezultati projekta su uspostavljena infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva te postignuta opremljenost Regionalnog centra suvremenom specijaliziranom opremom u skladu s realnim sektorom.

Provedba projekta doprinjet će i revitalizaciji gradske Zvijezde budući da će regionalni centar kompetentosti  u podsektoru strojarstva biti smješten na 1. katu  zgrade Oružarne na Trgu bana Josipa Jelačića u Karlovcu.

Razdoblje provedbe projekta započinje 07. siječnja 2020. godine i traje do 27. travnja 2023. godine.

Za upravljanje projektom bit će zadužena Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije koja je u suradnji s Tehničkom školom Karlovac i Karlovačkom županijom izradila projektnu prijavu.