Naziv projekta:

RCK – STRuKA

Korisnik:

Tehnička škola Karlovac

Ukupna vrijednost projekta:

19.151.715,10 kuna

EU sufinanciranje projekta:

19.147.715,10 kuna

Operativni program:

”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Razdoblje provedbe:

od 07. siječnja 2020. do 27. travnja 2023.

O PROJEKTU

Projekt „RCK – STRuKA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva (izgradnja i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između obrazovnog, gospodarskog i civilnog sektora. Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru strojarstva bit će smješten na 1. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.

Regionalni centri kompetentnosti su mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, programi stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina…)

Provedba ovog projekta omogućiti će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada. Također, u novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, u skladu s načelima osiguravanja kvalitete i relevantnosti za potrebe tržišta rada.