Izradu internetske stranice projekta “RCK - STRuKA” sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Strukturni instrumenti