Jedan od značajnijih projekata u Karlovačkoj županiji svakako je rekonstrukcija i opremanje Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru strojarstva, a koji će biti smješten u zgradi Oružane u centru grada Karlovca.

Trenutno se na lokaciji budućeg Centra izvode građevinski radovi rekonstrukcije objekta. Građevinski radovi izvedeni u prizemlju zgrade bili su iznimno zahtjevni prvenstveno zbog izrade čeških i bačvastih svodova, a koji su, u skladu s konzervatorskim uvjetima, izvedeni prema izvornom obliku zgrade. Betonirana je stropna ploča prvog kata zgrade kao i više 50% stropne ploče drugog kata. Trenutno se izvode radovi zidanja vanjskih i pregradnih zidova drugog kata objekta, radovi na vodovodu i odvodnji, postavljanje električnih instalacija te pripremne radnje (postavljanje greda i armature) za daljnje betoniranje ploče drugog kata. S obzirom na poremećaje na tržištu građevinskog materijala, manjak radne snage te vremenske uvjete, napredak radova je vidljiv te njime svakako možemo biti zadovoljni.

Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi oko 36 milijuna kuna s PDV – om, dok je za aktivnost rekonstrukcije 1. kata iz projekta „RCK – STRuKA“ predviđeno 11 milijuna kuna s PDV-om.

Provedbom aktivnosti projekta i izgradnjom Centra stvorit će se prostorno – tehničkih kapaciteti u vidu sedam specijaliziranih nastavnih kabineta iz podsektora strojarstva: kabinet teorije i tehnike mjerenja, mikro i nano mehatronika, strojarske konstrukcije, tehnička mehanika, pneumatika, mehanika fluida i hidraulika te robotika, a koji će biti opremljeni specijaliziranom opremom.

Aktivnost se provodi sklopu projekta „RCK – STRuKA“, KK.09.1.3.01.0003 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a temeljem poziva “Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja” Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.