Dana 14. srpnja, u velikoj dvorani Javne ustanove AQUATIKA – slatkovodnog akvarija Karlovac,  održan je okrugli stol pod nazivom „Žene u strukovnim zanimanjima“.

Aktivnost okruglog stola jedna je od horizontalnih aktivnosti koja se provodi u okviru projekta, a u cilju doprinosa horizontalnom načelu „Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije“.

Panelisti ovog okruglog stola bili su Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica županice Karlovačke županije, Ivana Mehle, predstojnica Područnog ureda HZZ Karlovac, Ivan Janković, ravnatelj Tehničke škole Karlovac, Suzana Šnajdar, tajnica Zajednica tehničke kulture Karlovac, Kristina Peris, voditeljica kadrovskih i općih poslova, Kelteks d.o.o. i Željka Kolić, Aquaestild.o.o.

Panelisti iz obrazovnog, gospodarskog, javnog i civilnog sektora izlagali su svoja iskustva i raspravljali o položaju žena, slabom interesu djevojčica za strukovne škole i nedostatku radne snage u strukovnim zanimanjima. Neka od potencijalnih rješenja su povećana promocija strukovnih zanimanja, uklanjanje predrasuda o zanimanjima vezanim za podsektor strojarstva te reforma školstva koja podrazumijeva više praktičnog rada iz područja tehničke kulture u osnovnim školama.

Nositelj ove aktivnosti je Karlovačka županija, partner u provedbi projekta.

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije pružala je stručnu pomoć u pripremi projekta, te pruža stručnu pomoć Tehničkoj školi Karlovac u njegovoj provedbi.